Spôsob použitia Trapézu

20.11.2020

Výška profilu pri tomto druhu trapézového plechu je 35 mm, čo zaručuje dostatočné tesniace vlastnosti na strechách od minimálneho sklonu strechy 10 stupňov. 

Samotný tvar a výška profilovania zaručuje dostatočnú pevnosť a odolnosť materiálu voči poveternostným podmienkam, či už pri návalovom alebo hnanom daždi, ale aj pri záťaží množstvom snehu. Krytina Trapéz T 35 je veľmi ľahká krytina - cca 5kg/m2, čiže je použiteľná v rôznych druhoch striech, či už pri prerábke starých alebo pri výstavbe nových moderných budov. 

Pri použití ako fasádny profil budov je docielený požadovaný efekt modernej fasády za prijateľne nižšiu cenu ako u iných plechov fasád, čo má priaznivý vplyv na celkovú cenu.

Krytina alebo fasádna tabuľa sa dokáže vyrobiť v rôznych dĺžkach až do 12000mm čo zaručuje menej rušivých spojov, či už na streche, ale aj na fasáde.


Technické parametre:


Hrúbka plechu :

Pozinkovaný a lakovaný plech o hrúbke 0,5-0,7mm

Hliníkový plech 0,7-1,0mm

Antikorový plech 0,4-0,7mm

Medený plech 0,4x0,8mm


Celková šírka plechu : 1 075mm

Krycia šírka plechu : 1 035mm

Výrobná dĺžka plechu : od 500mm - do 12 000mm